Skip to content

Certifieringar 

Oeko-Tex 

En hälsomärkning som innebär att produkten inte innehåller några ämnen som är skadliga för slutanvändaren. Inga krav på ekologisk odling eller andra krav gällande klimat, miljö, funktion eller kvalitet. Avser textila produkter och tillbehör såsom knappar och dragkedjor www.oeko-tex.com. 

GOTS 

Internationell miljömärkning för naturfiber. Reglerar begränsningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan. Kedjan innefattar flera steg; odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget.

Certifieringen baseras på två huvudprinciper. Det krävs naturliga fibrer som ska vara certifierat ekologiskt odlade enligt EU-direktiv och det krävs kontroller under hela produktionskedjan av den ekologiska bomullen. Varje processteg (spinning, vävning/stickning, beredning etc) måste uppfylla speciella kriterier, där största möjliga hänsyn tas till miljön i varje steg. Ett märke för minst 70 % ekologisk råvara och det andra för 95-100 %. Stränga regler för användande av kemikalier i odling och beredning samt även sociala krav. 

www.global-standard.org

Fairtrade Cotton 

En etisk märkning för bomull odlad i utvecklingsländer. Bomullsmärket visar att råvaran är certifierad enligt internationella Fairtradekriterier som ställer krav på minimipris, en social premie samt miljökrav. En produkt i Fairtrade-certifierad bomull innebär också spårbarhet genom hela handelskedjan från bomullsfältet fram till slutlig produkt. 

www.fairtrade.se

www.medvetenkonsumtion.se/markning/gots-2/

Produkter 

GOTS-märkningen gäller för naturfibrerprodukter, garn, tyg och kläder samt förpackningsmaterial.

Kriterier

Miljöhänsyn

 • Ekologisk odling: Det finns två nivåer; en produkt som bär GOTS märket med nivån ‘organic’ måste innehålla minst 95% certifierad ekologisk fiber. En textilieprodukt med märkningen ‘gjord med ekologisk’ måste innehålla minst 70 % ekologisk fiberråvara.
 • Kemiska bekämpningsmedel är ej tillåtna.
 • Konstgödsel: Ej tillåtet.
 • GMO är förbjudet i alla stadier.
 • Kemikalier: Kriterierna omfattar regler för användandet av kemikalier i odling och beredning.
 • Vattenanvänding: Vattenreningsverk är obligatoriskt. Operatörer måste även ha en policy för att minimera slaggprodukter.
 • Blekning: Klorinblekning är inte tillåtet.
 • Förpackningar: Förpackningsmaterial får inte innehålla PVC. Från 1 januari 2014 ska papper och kartong i förpackningsmaterial vara återvunnet, eller certifierat enligt FSC eller PEFC.

Hälsa

 • Kontroll av kemikalieanvändning i tillverkning: Ja.
 • Det är förbjudet att använda över ett visst gränsvärde av giftiga tungmetaller, formaldehyd, blekningsmedel, aromatiska lösningsmedel.
 • GMO är förbjudet.
 • De färdiga textilprodukterna får inte innehålla några hälsoskadliga ämnen.

Arbetsvillkor

 • ILO:s kärnkonventioner ska följas.
 • Informerar om arbetarnas rättigheter? Nej, det finns ingen sådan mekanism.
 • Säker arbetsmiljö: Det finns regler för en säker och hygienisk arbetsplats. Arbetare får regelbunden hälso- och säkerhetsträning.
 • Tillämpas minimipris för att täcka produktionen eller levnadslön? Ja, man tillämpar levnadslön.

Kvalitet

 • Krav på slitage, färg- tvätt och ljusbeständighet: Ja.

Kontroll

 • Oberoende kontroller? Certifierande organ måste vara godkända revisorer enligt ISO 65.
 • Frekvens på kontroller? Revisionern.